نویسنده = M Khodaverdizadeh
تعداد مقالات: 6
2. تعیین ارزش کارکردهای طبیعی دریاچه زریبار با استفاده از روش آزمون انتخاب

دوره 9، شماره 35، پاییز 1396، صفحه 183-206

نوشین وکیلی قصریان؛ مرتضی مولائی؛ محمد خداوردیزاده


4. بررسی اثر سیاست ارزی بر مازاد رفاه صادرکنندگان پسته ایران

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 87-103

سیدابولقاسم مرتضوی؛ حامد نجفی ‌علمدارلو؛ محمد خداوردیزاده


5. تعیین مزیت نسبی صادراتی و ساختار بازار صادرات و واردات جهانی زعفران

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 59-76

سید کمال صادقی؛ صابر خداوردیزاده؛ محمد خداوردیزاده


6. برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه به روش ارزشگذاری مشروط

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 49-62

حسین راحلی؛ محمد خداوردیزاده؛ حامد نجفی علمدارلو