نویسنده = رویا محمدزاده
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 91-107

فاطمه حیات غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر


2. عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 107-121

الهام شکری؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر