نویسنده = مصطفی مردانی نجف آبادی
تعداد مقالات: 3
2. اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی کشاورزان دشت بوشکان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 259-280

حمیده دانشگر؛ مهرداد باقری؛ مصظفی مردانی نجف آبادی؛ فاطمه علیجانی؛ غلامرضا یاوری


3. ارزیابی اثر برنامه‌های سیاستی جهت دستیابی به هدف پایداری منابع آب در دشت قزوین

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 155-176

مصطفی مردانی نجف آبادی؛ عباس میرزایی