کلیدواژه‌ها = انتقال قیمت
تعداد مقالات: 5
1. تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسان

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 15-38

جواد غیاثی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


2. بررسی عدم‌تقارن قیمت در بازار واردات شکر ایران

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 217-236

فرشید اشراقی؛ شایسته اکبری؛ رامتین جولائی


3. تحلیل انتقال قیمت در بازار ماهیان دریایی و پرورشی شمال ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 209-230

مهدی سراوانی؛ احمدعلی کیخا


4. بررسی انتقال نامتقارن قیمت و قدرت بازار با استفاده از روشی ترکیبی در صنعت فرآوری پسته ایران

دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 1-22

محمد عمرانی؛ محمدنبی شهیکی تاش؛ احمد اکبری