کلیدواژه‌ها = الگوی کشت
تعداد مقالات: 9
3. اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی کشاورزان دشت بوشکان

دوره 13، شماره 2، تابستان 1400، صفحه 259-280

حمیده دانشگر؛ مهرداد باقری؛ مصظفی مردانی نجف آبادی؛ فاطمه علیجانی؛ غلامرضا یاوری


4. اثر بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی بر الگوی کشت در قالب برنامه ریزی ریاضی مثبت (مطالعه موردی گهرباران ساری)

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 263-276

خدیجه عبدی رکنی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سمانه عابدی؛ فاطمه کشیری کلائی


5. تعیین الگوی کشت بهینه محصولات زراعی با تأکید بر بیشینه کردن منافع اجتماعی و واردات خالص آب مجازی

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 123-144

آزاده سادات حسینی؛ نادر مهرگان؛ محسن ابراهیمی


7. بررسی اثر حذف یارانه‌ی کودهای شیمیایی بر الگوی کشت زراعتی شهرستان ری

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 155-176

سمانه شیر‌ماهی؛ غلامرضا پیکانی؛ سیدابوالقاسم مرتضوی؛ امید زمانی


8. بررسی نوسانات آب و بهینه کردن مصرف آن در بخش کشاورزی منطقه سیستان: کاربرد رهیافت فازی

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 37-59

فاطمه افروزه؛ سیدنعمت الله موسوی؛ جواد ترکمانی


9. تعیین الگوی بهینه ی کشت : کاربرد روش برنامه ریزی امکان

دوره 2، شماره 5، بهار 1389، صفحه 53-80

مهرداد باقری؛ فاطمه معززی