کلیدواژه‌ها = سرمایه گذاری
تعداد مقالات: 4
1. ارائه مدل بازاریابی هوشمند در شرکت‌های سرمایه گذاری (مورد مطالعه: گسترش پایا صنعت سینا)

دوره 13، شماره 1، بهار 1400، صفحه 261-278

محمد ابوالمعصوم؛ اصغر مشبکی اصفهانی؛ عبدالله نعامی


2. تحلیلی بر موانع ترویج کارآفرینی کشاورزی در استان سیستان و بلوچستان

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 193-216

ملیحه ملاشاهی؛ ابراهیم مرادی


3. عوامل موثر بر ارزش تولیدات در صنایع غذایی و آشامیدنی ایران

دوره 7، شماره 27، پاییز 1394، صفحه 45-58

علی دهقانی؛ محمدعلی مولایی؛ سمانه حسین زاده


4. عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 107-121

الهام شکری؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر