اثر افزایش قیمت کالاها و خدمات بر پس انداز خانوارهای روستایی مطالعه ی موردی استان کهگیلویه و بویر احمد

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

2 استاد اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده

با توجه به اثر افزایش قیمت کالاها و خدمات بر پس انداز خانوارها، در این پژوهش، با استفاده از سامانه مخارج خطی، برآورد کشش های قیمتی خودی و متقاطع و کشش های پس انداز نسبت به قیمت و درآمد تعیین و مورد بررسی قرار گرفته است. داده های مورد نیاز برای انجام این مطالعه از گزارش های هزینه و درآمد خانوار روستایی در استان کهگیلویه و بویر احمد بدست آمده است. یافته های پژوهش نشان داد که میل نهایی به پس انداز برابر 17/0 بوده و میل نهایی به مصرف 83/0 می باشد. بیش ترین میل نهایی به مصرف مربوط به گروه فرآورده های شیری و کم ترین آن مربوط به گروه میوه و سبزی ها می باشد. نتایج کشش درآمدی کالاها و خدمات نشان داد که کالاهای خوراکی به جز نوشابه ها، غذاهای آماده و دخانیات در گروه کالاهای ضروری و گروههای پوشاک و مسکن، لوازم و اثاثیه و ملزومات و خدمات متفرقه جزء کالاهای تجملی بشمار می آیند. نتایج نشان می دهد که کشش قیمتی پس انداز برابر43/2- بوده و افزایش قیمت کالاها و خدمات موجب کاهش پس انداز شده است. در مقایسه افزایش قیمت گروههای آرد، نان، غلات و فرآورده های آن، گوشت، شیر و فرآورده های آن، تخم پرندگان، روغن ها و چربی ها بیش ترین تأثیر را بر کاهش پس انداز خانوارها داشته اند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Inflation on Rural Savings: Case Study of Kohgilooyeh and Boyer Ahmad Province

نویسندگان [English]

  • S. Ebrahimi 1
  • B. Najafi 2
چکیده [English]

Regarding importance of the effects of increase in prices of goods and services on rural savings, in this paper, these effects have been studied using linear expenditure system. The data was collected from rural families' expenditure survey in Kohgilooyeh and Boyer Ahmad Province. Findings of the study showed that the marginal propensity to save was 0.17 and marginal propensity to consume was 0.83. The highest marginal propensity to consume was related to dairy products and the least one was related to fruit and vegetable group. Income elasticity of various goods and service showed that food products except beverages, processed food and tobacco products were among basic necessities and housing, clothing, furniture, services were considered luxury goods. The results showed that price elasticity of savings was -2.43 and one percent increase in prices of goods and services caused savings to decrease by 2.43 percent. In comparison, increase in prices of flour, grains and its related products, meat, milk and eggs, oil and fat groups had the most negative effects on rural savings
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inflation
  • Savings
  • Linear Expenditure System
  • rural families
  • Kohgilooyeh and Boyer Ahmad Province