الگوی انتقال قیمت مکانی گوشت مرغ ایران و مهمترین شریک تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف از این تحقیق، بررسی ارتباط میان قیمت گوشت مرغ در ایران و مهمترین شریک تجاری ایران طی سال­های 1379 تا 1389  است. بدین منظور مکانیزم انتقال قیمت مکانی گوشت مرغ ایران و برزیل که طبق آمار ارایه شده توسط گمرک مهمترین شریک تجاری ایران در دهه مورد مطالعه بوده است، با استفاده از مدل خودرگرسیون برداری مورد بررسی قرار گرفت. سپس توابع عکس­العمل آنی و تجزیه واریانس خطای پیش­بینی بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار  گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که میان قیمت گوشت مرغ در ایران و برزیل ارتباط وجود دارد و جهت علیت از برزیل به ایران است. نوسانات افزایش قیمت در بازار برزیل بر نوسانات قیمت در بازار ایران تأثیر داشته اما نوسانات کاهش قیمت در بازار این کشور تأثیری بر نوسانات قیمت در بازار ایران نداشته. همچنین نتایج نشان داد که انتقال قیمت به صورت نامتقارن صورت می­گیرد به عبارتی افزایش قیمت کامل­تر و کاراتر انتقال می­یابد. با توجه به تأیید وجود ارتباط بلندمدت میان قیمت­های برزیل و ایران پیشنهاد می­شود حتی­المقدور سعی شود شرایط بازار جهانی به ویژه بازار محصول مورد مطالعه در کشور برزیل به طور مستمر نظارت شده و سیاست­گزاری­های داخلی با توجه به شرایط بازار شریک تجاری انجام شود تا از حساسیت زیاد قیمت­های داخلی به نوسان قیمت­های جهانی کاسته شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

  • F. Jezghani
  • R. Moghaddasi
  • S. Yazdani
  • A. Mohammadinejad
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

  • a