برآورد تابع هزینه‌ی مرغداری‌های گوشتی در شهرستان سنندج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد.

2 استادیار دانشگاه کردستان

چکیده

غذای اکثر مردم جهان، به خصوص کشورهای در حال توسعه دچار کمبود پروتئین شده است و از آنجا که پروتئین حیوانی نقش به­سزایی در تغذیه بشر دارد، کیفیت و کمیت آن باید در حد مطلوب باشد. بنابراین شناخت ساختار هزینه­ی صنعت مرغ گوشتی و پتانسیل­های موجود در آن ضروری به نظر می­رسد. مطالعه حاضر به بررسی سهم هزینه‌ی نهاده‌های عمده‌ی در تولید مرغ گوشتی در استان کردستان می‌پردازد. تعداد 74 واحد پرورش مرغ گوشتی شهرستان سنندج به روش نمونه گیری  تصادفی ساده­ی انتخاب و داده‌ها برای سال 1391 جمع‌آوری گردید. نتایج نشان داد،  هزینه‌ی دان با 61 درصد بیشترین سهم را در مجموع هزینه­ی متغیر به خود اختصاص داده و  بررسی کشش­های جانشینی موری شیما نشان دادند، سهم نسبی هزینه صعودی و میانگین کشش جانشینی برای کل داده­ها،بیانگر بازدهی صعودی نسبت به مقیاس را نشان داد. اما این بازدهی، همواره صعودی نبود، لذا علاوه بر افزایش مقیاس، به سایر معیارها از جمله نحوه­ی مدیریت واحدهای بزرگ تولیدی مرغ گوشتی نیز تأکید شود.
 
طبقه ­بندیJEL:Q1،C54 ،D24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of cost function of broiler farms in Sanandaj Township

نویسندگان [English]

  • Z. R 1
  • H. GH. 2
چکیده [English]

Food regimes of the most people in the world particularly in developing countries are deficient in protein. Since the animal protein play a main role in human nutrition, therefore, its quality and quantity should be considered. So it is necessary to study the cost structure as well as the potentials of the broiler industry. The current study attempted to investigate the share of major inputs utilized in the broiler industry. Data collected from 74 broiler farms using simple random sampling method from Sanandaj for the agricultural year 2012-13. The results showed that, feed cost with 61.15 per cent ranked first among others variable inputs in study area. In addition, the result for Morishima elasticity of substitution showed that, relative share cost is increasing. And average ES for all data follow increasing returns to scale. But this can not be extending to all the cases stalwartly. So, it is not necessary to emphasis on increasing to the scale but other criteria such as management methods should be considered in the large broiler farms.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Input share
  • Cost function
  • broiler
  • Sanandaj Township