برآورد تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در شهر شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شیراز- دانشکده کشاورزی- بخش اقتصاد کشاورزی

2 شیراز دانشگاه شیراز

3 استادیار دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی داراب - شیراز

چکیده

در این مطالعه تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در شهر شیراز با استفاده از روش ارزشگذاری مشروط و سؤال‌های انتها باز برآورد شد. داده‌های مورد نیاز با تکمیل 576 پرسشنامه در اردیبهشت سال 1397 جمع‌آوری شد. با توجه به این که داده‌های تمایل به پرداخت مازاد مصرف‌کنندگان برای گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک غیر منفی بودند، ابتدا مدل توبیت برآورد شد، ولی آزمون فرضیه‌های اساسی مدل توبیت شامل واریانس همسانی و نرمال بودن جملات پسماند رد شدند. لذا از مدل دو مرحله‌ای هکمن برای تشخیص عوامل مؤثر بر انتخاب و برآورد تمایل به پرداخت اضافه مصرف‌کنندگان گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک نسبت به مرغ معمولی استفاده شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که بیش از 90% مصرف‌کنندگان به طور متوسط حاضر به پرداخت 19490 ریال اضافه برای هر کیلوگرم گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک نسبت به معمولی هستند. بنابر نتایج این مطالعه بازار مصرف بالقوه‌ای برای گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک در شهر شیراز وجود دارد و تولیدکنندگان می‌توانند با عرضه گوشت مرغ بدون آنتی‌بیوتیک از مزایای آن بهره‌مند شوند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimating consumers' Willingness to Pay for Antibiotic-free Chicken Meat in Shiraz

نویسندگان [English]

  • hassan azarm 1
  • mohammad bakhshoodeh 2
  • Samad Erfanifar 3
1 shiraz university
2 Professor of Agricultural Economics, College of Agriculture, Shiraz University
3 Assistant Professor of Agricultural Economics, Darab College of Agriculture and Natural Resources, Shiraz University
چکیده [English]

In this study, consumers’ willingness to pay for antibiotic-free chicken meat in Shiraz was estimated by utilizing contingent valuation method with open-ended questions. Data were collected by completing the questionnaire from 576 citizens in May 2018. Since the data on consumer willingness to pay extra amount for chicken antibiotic-free were negative, the Tobit model was initially estimated, but the basic hypotheses of this model including homoscedasticity and normality of the residual sentences were rejected. A two-step Heckman model was applied to identify the factors affecting the selection and estimation of the extra amount they would be willing to pay for antibiotic-free chicken compared to that for conventional one. Data analysis showed that about 90% of the people are willing to pay 19490 Rial/Kg on average as additional amount to buy antibiotic-free chicken. According to the results of this study, there is a potential market for antibiotic-free chicken meat in Shiraz, and producers can benefit from the supply of chicken meat antibiotic-free.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antibiotic-free chicken meat
  • Willingness to pay
  • Tobit model
  • Heckman two-step model
  • Shiraz