تعیین قیمت اراضی کشاورزی و بررسی عوامل موثر برآن در شهرستان قائم‌شهر: به کارگیری الگوی هدانیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار اقتصاد کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

زمین یک منبع طبیعی و عمده­ترین عامل تولید است. استفاده یا عدم استفاده، ارائه یا عدم ارائه و همچنین نوع و میزان استفاده از زمین، از طریق مفاهیمی چون تابع عرضه و تقاضای زمین، قیمت زمین و مقوله­هایی شبیه به آن توضیح داده می­شود. زمین کالایی است که هم از لحاظ مکانی و هم از لحاظ کیفیت، ناهمگن است. زمین به عنوان طبیعت، عامل تولید، کالای مصرفی، موقعیت جغرافیایی، فضا، حقوق دارایی و سرمایه نیز نام برده می­شود. این مطالعه با هدف تعیین عوامل موثر بر ارزش زمین­های کشاورزی در شهرستان قائم­شهر با استفاده از روش هدانیک انجام شده­است و داده­های لازم جهت برآورد مدل از طریق تکمیل 70 پرسشنامه در سال 1392 جمع­آوری شده­است. طبق نتایج حاصل از تخمین، متغیرهای مساحت زمین، کیفیت زمین و فاصله تا راه­آهن برقیمت زمین اثر مستقیم دارند و متغیر فاصله تا جنگل، فاصله تا مرکز شهر قائم­شهر و فاصله تا نزدیکترین جاده اصلی بر ارزش زمین­های کشاورزی در شهرستان قائم­شهر دارای اثر معکوس می­باشند. همچنین، طبق محاسبات انجام شده متوسط قیمت زمین در شهرستان قائم­شهر برای هر 1000 متر می­تواند تقریبا 436 میلیون ریال باشد. در نهایت، پیشنهاد می‌گردد که جاده­های ارتباطی بهبود یافته تا  از این طریق قیمت زمین­های دورتر افزایش یابد و همچنین با توجه به این موضوع ک در ارتباط با زمین‌های نزدیک به مناطق شهری این امکان وجود دارد که به صورت مسکونی مورد استفاده قرار گیرند، می­توان با ایجاد محدودیت در تغییر کاربری اراضی از افزایش قیمت آن جلوگیری کرد.
 
طبقه ­بندی JEL: Q1, Q11, Q15, Q24

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Affecting Price of Agricultural Land in Qaemshahr Township

نویسندگان [English]

  • h. a 1
  • f. m 2
چکیده [English]

Land is a natural resource and a major factor of production. It is a commodity that both in terms of the location and the quality is uneven. This paper aims to determine the factors affecting the value of agricultural land in Ghaemshahr Township in Northern of Iran. For this purpose Hedonic method is used. Needed data were collected from a sample of 70 farmers in 2013.Results showed that land area, land quality and distance from the railroad had positive and distance from forest, distance from the city center and the distance from main road had negative effect on land prices. The average price of land in Ghaemshahr township for 1000 m2 estimated to be around 436 million Rials. Based on the findings of the study building better road and imposing limitations on land use were recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural land
  • land prices
  • Hedonic method
  • Ghaemshahr
  • Land Use