دوره و شماره: دوره 8، شماره 30، تابستان 1395، صفحه 1-213 
2. عوامل تعیین کننده رقابت پذیری ایران در بخش کشاورزی

صفحه 17-45

سعید راسخی؛ محمدتقی گیلک حکیم آیادی؛ وجیهه جباری


6. ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی تولید انرژی از فاضلاب شهر کرمان

صفحه 113-131

زین العابدین صادقی؛ سمیه مهدی زاده؛ حمیدرضا حرّی


10. عوامل موثر بر پایداری نظام های زراعی دشت مرودشت

صفحه 199-213

هاجر حسن شاهی؛ هوشنگ ایروانی؛ ژیلا دانشور عامری؛ خلیل کلانتری