دوره و شماره: دوره 9، شماره 33، بهار 1396، صفحه 1-226 
5. بررسی صرفه اقتصادی ناشی از مقیاس در خانوارهای روستایی ایران

صفحه 93-108

سعید مهرجو؛ عبدالرسول شیروانیان؛ محمد بخشوده


6. تعیین مقدار بهینه نهاده‌ها و اندازه واحد‌های مرغداری شهرستان کرمان

صفحه 109-124

احمد شوروئی؛ رضا طهماسبی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل‌آبادی؛ امید دیانی


7. آثار هدفمندسازی یارانه‌های انرژی بر روند متغیر‌های کلان در بخش کشاورزی

صفحه 125-144

مصطفی اسکندری؛ حمید محمدی؛ حمیدرضا میرزایی؛ احمدعلی کیخا