دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، دی 1397، صفحه 1-224 
بررسی تاثیر ردپای کربن بر تراز تجاری کشورهای عضو اوپک با تاکید بر نابرابری‌های درآمدی

صفحه 17-38

لیلا غلامی پور فومنی؛ سید عبدالمجید جلایی اسفند آبادی؛ محسن زاینده رودی؛ مهدی نجاتی