دوره و شماره: دوره 5، شماره 18، تابستان 1392، صفحه 1-220 
4. اثرات جهانی شدن بر انتشار آلودگی در ایران

صفحه 75-90

سیدنعمت اله موسوی؛ ندا نیازی؛ زکریا فرج زاده


10. بررسی الگوی انتقال مکانی قیمت زعفران در استان های ایران

صفحه 187-205

نازنین محمدرضازاده بزاز؛ محمود دانشورکاخکی؛ ناصر شاهنوشی فروشانی؛ آرش دوراندیش؛ افسانه نیکوکار