دوره و شماره: دوره 5، شماره 19، پاییز 1392، صفحه 1-188 
3. بررسی تاثیر برآورد نادرست هزینه ها و منافع اجتماعی در تخریب منابع آب مطالعه موردی: دشت رفسنجان در استان کرمان

صفحه 49-64

فهیمه جعفری مهدی آباد؛ محمد عبدالهی عزت آبادی؛ سیدمصطفی مرتضوی مهدی آباد؛ محمدرضا اسلامی


5. کاربرد استراتژی مقابله غیرغذایی در سنجش عدم امنیت غذایی در مناطق روستایی گرگان

صفحه 83-97

سیده محدثه ضیایی؛ فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ فرشید اشراقی؛ علی کرامت زاده


7. تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی ایران

صفحه 121-135

اسما کوچک‌زاده؛ سیدعبدالمجید جلایی اسفندآبادی


8. ارزیابی اقتصادی سیاست قیمت‌گذاری آب زیرزمینی در دشت ورامین

صفحه 137-154

حامد نجفی علمدارلو؛ مجید احمدیان؛ صادق خلیلیان


9. اثر اقتصادی پروبیوتیک باکتوسل بر روی رشد ماهیان قزل آلای رنگین کمان

صفحه 155-167

سیدابراهیم حسینی؛ لیلا بذرگر؛ وحید دیانت پور؛ ساره بذرگر


10. شبیه سازی اثر افزایش هزینه های تولید بر صادرات و قدرت بازار پسته ایران

صفحه 169-187

فرزانه طاهری؛ سیدنعمت اله موسوی؛ ذکریا فرج زاده؛ مهدی جوکار