دوره و شماره: دوره 13، شماره 2 - شماره پیاپی 50، تابستان 1400، صفحه 1-281 
3. ارزیابی اثر ساختار بازار واردکنندگان اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران

صفحه 43-62

میلاد امینی زاده؛ حامد رفیعی؛ احمد قاسمی؛ محمدرضا رمضانی


7. بررسی تمایل پسته‌کاران استان یزد به مشارکت در قراردادهای کشاورزی

صفحه 127-154

محمد مهری؛ محمود احمدپور؛ حمید محمدی؛ ماشاالله سالار پور


9. رابطه بین حمل و نقل، رشد اقتصادی و محیط‌زیست درکشورهای منتخب منا

صفحه 173-196

مهسا کلانترزاده؛ فاطمه زندی؛ محمد خضری؛ بیژن صفوی


12. بررسی رویکرد موافق در مورد فناوری تراریخته در بخش کشاورزی ایران

صفحه 235-258

یحیی صافی سیس؛ میلاد جودی دمیرچی؛ نجیمه اسماعیلی


13. اثرات تغییر اقلیم بر شرایط هیدرولوژیکی و اقتصادی کشاورزان دشت بوشکان

صفحه 259-280

حمیده دانشگر؛ مهرداد باقری؛ مصظفی مردانی نجف آبادی؛ فاطمه علیجانی؛ غلامرضا یاوری