نویسنده = امیر منصور طهرانچیان
تعداد مقالات: 2
1. بررسی سیاست تشدید تعرفه در طول زنجیره عرضه روغن نباتی ایران

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 47-74

امید زمانی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ امیر منصور طهرانچیان


2. مقایسه‌ تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 22-38

زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان