تماس با ما

آدرس: فارس- مرودشت- کیلومتر 3 بلوار تخت جمشید- دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت- دفتر مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی

پست الکترونیکی :jaemiau@gmail.com

شماره تماس: 9-43311150-071   داخلی 458  دفتر مجلات     
زمان تماس : از روز شنبه تا جهارشنبه از ساعت 10 الی 12

تماس با نشریه برای پیگیری مقالات و ... صرفاً از طریق سامانه مجله و صفحه شخصی  فرد انجام گیرد .

 

 


CAPTCHA Image