راهنمای نویسندگان

آن دسته از مقالات ارسالی به این مجله که مطالب ذکر شده در این راهنما را رعایت نکرده باشند، جهت اعمال اصلاحات مقتضی، متناسب با این مجله برگردانده خواهند شد. ارسال یک مقاله به منزله عدم انتشار آن در گذشته (به جز به صورت یک چکیده مقاله یا بخشی از یک کنفرانس منتشرشده و یا پایان نامه تحصیلی)، عدم ارسال همزمان به مجلات دیگر، موافقت تمامی نویسندگان و کلیه کسانی که به‌طور مستقیم یا ضمنی به‌هرنحوی مسئولیتی در اجرای کار داشته‌اند و عدم انتشار آن در آینده در جاهای دیگر به همان فرم و زبان، بدون اجازه کتبی از ناشر در صورت پذیرش می‌باشد. مقالات باید با رعایت کامل آئین نگارش فارسی نوشته شده و از به کاربردن کلمات خارجی که معادل مناسبی در زبان فارسی دارند اجتناب شود. در صورتی که واژه جایگزین فارسی مصطلح یا مناسب نباشد، می‌توان با حروف فارسی از آوانویسی استفاده و اصل واژه لاتین داخل پرانتز یا زیرنویس نگاشته شود.

انواع مقالات قابل پذیرش

مقالات قابل پذیرش در نشریه  شامل موارد زیر می‌باشد:

 1. مقالات اصیل پژوهشی که گزارش علمی از مطالعات تحقیقی اصیل می‌باشند. این مقالات شامل چکیده انگلیسی مبسوط، مقدمه، روش شناسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشند. این نکته قابل ذکر است مقالاتی که از سازمانهای ذیربط اعتبار پژوهشی و یا تحقیقاتی گرفته اند می بایست در قسمت تشکر و قدردانی به این مورد اشاره نمایند.
 1. مقالات مروری که در برگیرنده کلیه مطالعات انجام شده در یک موضوع جدید علمی هستند. این مقالات معمولاً از سوی تحریریه از اساتید ذیصلاح درخواست می‌شوند، اما مقالات مروری که موضوعات آنها مناسب، ولی سفارش هیئت تحریریه نبوده‌اند نیز مورد بررسی قرار می‌گیرند. مقالات مروری غیردرخواستی تحت مراحل ارزیابی معمول مجله قرار خواهند گرفت. این مقالات فقط در صورتی که از سوی اساتید برجسته و ماهری که در زمینه موضوع مربوطه دارای تجارب تحقیقاتی متعدد و جایگاه متمایزی هستند ارسال شود، پذیرفته خواهد شد.

نویسنده مسئول مقاله مروری باید جزو نویسندگان حداقل ۳ مورد از منابع ارائه شده در انتهای مقاله باشد. تعداد منابع نیز نباید کمتر از ۳۰ مورد باشد. این مقالات شامل چکیده انگلیسی مبسوط (که الزامی به ساختارمند بودن آن نیست)، مقدمه، روش بررسی (این بخش شامل روش­های جستجو و دستیابی به کلیه منابع و مآخذ مرتبط و تعداد هریک از انواع در دسترس همانند کتاب، مجله، سایت و .. در زمینه موضوع مقاله می‌باشد که نویسنده از کلیه موارد مورد اشاره، تعداد منتخب هریک از انواع که در انتهای مقاله ارائه نموده، ذکر می‌نماید)، بحث، نتیجه‌گیری، ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشد.

 1. مقالات گزارش موردی فقط در صورتی که یک مورد جالب، نادر و استثنایی را گزارش کنند، چاپ خواهند شد. این مقالات شامل چکیده انگلیسی مبسوط (که الزامی به ساختارمند بودن آن نیست)، مقدمه، معرفی مورد، بحث، ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع می‌باشد.
 2. مقالات گزارش کوتاه که شامل شرحی از یک پیشرفت علمی معنادار از تحقیقات در حال انجام و تکمیل بوده و داده‌های مختصرتری نسبت به مقالات اصیل پژوهشی در بردارند. این مقالات باید شامل چکیده انگلیسی مبسوط (که الزامی به سازمان یافته بودن آن نیست)، مقدمه، موضوع، بحث، ملاحظات اخلاقی، پیروی از اصول اخلاق پژوهش، تعارض منافع، تشکر و قدردانی و منابع باشند.
 3. نامه به سردبیر غالباً شامل نظرات و نوشته‌های خوانندگان مجله در باره آخرین مقالات منتشر شده می‌باشد. لکن در بعضی موارد چنانچه نویسنده بخواهد مطلبی را جهت طرح در جامعه علمی و یا اطلاع‌رسانی به خوانندگان، به دفتر مجله ارسال نماید؛ می‌تواند از این نوع مقاله استفاده کند.
 4. تغییر اسامی نویسندگان خلاف اخلاق نشر است . به این ترتیب نشریه امکان تغییر اسامی نویسندگان را بعد از پذیرفته شدن مقاله ندارد.

تنظیم مقاله

اصول کلی

مقاله ارسالی بدون احتساب چکیده انگلیسی کوتاه و چکیده انگلیسی مبسوط، جداول، نمودارها، تصاویر حداکثر از ۴۰۰۰ کلمه تشکیل شده باشد (فهرست منابع جزء 4000 کلمه می­باشد). مقاله، باید با قالب Word2003 (با پسوند doc) روی کاغذ A۴ به‌صورت یک رو و حداقل 5/2 سانتی‌متر حاشیه از هر طرف کاغذ تایپ شده باشد. برای متن فارسی از قلم بی میترا (B Mitra)و برای متن لاتین از قلم «Times New Roman» استفاده شود. اندازه قلم به‌ترتیب ذیل تنظیم گردد:

 • در صفحه اول (عنوان)، عنوان فارسی و انگلیسی با قلم ضخیم (Bold) و اندازه ۱۶؛ نام نویسنده (گان) با قلم ضخیم و اندازه ۱۴؛ مشخصات نویسنده (گان) با اندازه ۱۲ معمولی و شماره‌گذاری شده (نویسنده مسئول با * مشخص شود). برای ارجاع به توضیحات در مورد هر نویسنده از عدد به‌صورت سوپراسکریپت (Super Script) استفاده شود.
 • صفحه دوم چکیده کوتاه انگلیسی شامل Title، Introduction، Methods، Results، Conclusion و Keywords با قلم Times New Roman و اندازه ۱۲ تنظیم گردد.
 • صفحه سوم چکیده انگلیسی مبسوط شامل Introduction (150 کلمه)، Methods (300 کلمه)، Results (400 کلمه)، Conclusion (150 کلمه) و Keywords (3 تا 5 واژه) با قلم Times New Roman و اندازه ۱۲ تنظیم گردد.
 • صفحه بعد چکیده فارسی شامل عنوان، مقدمه، روش شناسی، یافته‌ها، بحث، نتیجه‌گیری و واژه های کلیدی (حداکثر 300 کلمه) با قلم B Mitra و و اندازه ۱۲ تنظیم گردد.
 • صفحات بعدی شامل اصل مقاله می شود که می­بایست با قلم B Mitra و و اندازه ۱۲ تنظیم گردد.

در هنگام ارسال مقاله میبایست به موارد زیر توجه نمود:

 1. مقاله در دو نسخه «کامل» و «بدون نام» تنظیم و به صورت الکترونیک ارسال گردد. نسخه بدون نام فاقد صفحه عنوان و «تشکر و قدردانی» است.
 2. تمامی خطوط مقاله در هر دو نسخه «کامل» و «بدون نام» به صورت پیوسته شماره‌گذاری شده باشد.
 3. هر مقاله ارسالی به دفتر نشریه باید همراه یک نامه شامل موارد ذیل باشد که به امضای همه نویسندگان رسیده باشد:
 • اطلاعات مربوط به انتشار قبلی مقاله به هر صورت (اعم از کنگره، انتشار در مجلات دیگر و …) و تأیید عدم ارسال همزمان به مجلات دیگر آورده شود.
 • محتوای مقاله به تأیید تمام نویسندگان رسیده باشد.
 • نویسنده مسئول (و در صورت نیاز نویسنده رابط) معرفی شود.
 • ترتیب نام نویسندگان به تأیید همه رسیده باشد.
 1. در صفحه اول (عنوان) مقاله عنوان کامل مقاله، نام کامل نویسندگان، بالاترین مدرک، مقطع و رشته تحصیلی، دانشگاه یا سازمان متبوع و رتبه هیئت علمی یا پست سازمانی هریک از نویسندگان (به فارسی و انگلیسی) به همراه آدرس پستی تلفن، نمابر و پست الکترونیک کلیه آنها درج شود.
 2. واژه­های کلیدی چکیده انگلیسی و فارسی بر اساس لیست عناوین موضوعی پزشکی ایندکس‌مدیکوس (MeSH) ذکر شود.
 3. قدردانی: نویسنده یا نویسندگان محترم می بایست از مراکز و یا منابع حامی خود قدر دانی داشته باشند. لطفا نام مراکز و یا منابع حامی به طور کامل ذکر شود.
 4. تمامی مقالات باید دارای منابع مستند، صحیح و مرتبط باشند و نویسنده باید از صحیح بودن آنها مطمئن باشد. از آنجا که بررسی صحت و سقم منابع توسط هیئت تحریریه و داوران به‌طور کامل مقدور نیست، لذا مسئولیت این موضوع به‌عهده نویسنده مسئول مقاله بوده و به‌منظور کاهش خطاهای احتمالی لازم است تا قبل از ارسال مجدداً چک شوند.
 5. منابع با ابزارهای منبع‌نویسی نظیر Mendeley یا EndNote نوشته شوند (ترجیحا Mendeley نوشته شوند).
 6. نوشته‌های شخصی و غیر رسمی و اطلاعات منتشر نشده از قبیل مقالاتی که تحت ارزیابی بوده و هنوز پذیرفته نشده‌اند و پایان نامه‌ها نباید به‌عنوان منبع استفاده شوند. منابع مورد استناد براساس سیستم ونکور در انتهای مقاله به‌ترتیب ارجاع و استفاده در متن تنظیم، مرتب و شماره‌گذاری و در متن فقط به شماره آنها داخل پرانتز اشاره شود. منابع فارسی به‌کار رفته نیز باید به انگلیسی نوشته شوند.
 7. نگارش منابع شامل: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده (گان) (از نفر هفتم به بعد نام سایر نویسندگان با واژه et al. جایگزین شود). عنوان مقاله. عنوان اختصاری مجله (مطابق لیست منتشره سالانه نام‌های اختصاری مجلات در ایندکس مدیکوس، چنانچه مجله مزبور در آن نمایه می‌شود) و یا عنوان کامل مجله (در مورد مجلاتی که در ایندکس مدیکوس نمایه نیستند). سال انتشار؛ دوره (شماره): صفحات انتخابی [DOI] [PMID].

مثال:

Sun CA, Wu MH, Chu CH, Chou YC, Hsu GC, Yang T, et al. Adipocytokine resistin and breast cancer risk. Breast Cancer Res Treat J. 2010; 123 (3):869-76. [DOI:10.1007/s10549-010-0792-4] [PMID: 30272365]

11- با توجه به رویکرد نشریه و در راستای لزوم توجه به کیفیت مقالات دریافتی و متعاقب پذیرش مجله در چکیده‌نامه اسکوپوس و همچنین اراده و اهتمام مدیریت و شورای نویسندگان فصلنامه با هدف نمایه شدن در چکیده‌نامه‌ها و نمایه‌های بیشتر و معتبرتر و در نتیجه افزایش اعتبار و منزلت نشریه در نزد مجامع و مراجع علمی ملی و بین المللی، 70 درصد منابع می بایست دارای DOI بود و یا اینکه منابع در PubMed نمایه شده و دارای کد PMID باشد.

12- کتاب: نام خانوادگی و حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان کتاب. نوبت ویرایش. محل انتشار: ناشر؛ سال انتشار، صفحات انتخابی [ابتدا عبارت «pp:» وارد شود].

مثال:

Matata BM, Elahi MM. Oxidative stress: a focus on cardiovascular disease pathogensis. Hauppauge, N.Y.: Nova Science; 2010, pp: 216- 228.

13- مقاله از طریق پایگاه الکترونیکی مجله به آدرس http://jae.miau.ac.ir ارسال گردد. راهنمای مربوطه بر روی پایگاه الکترونیکی موجود است. همراه با ارسال مقاله فرم تعهد نویسندگان و تعارض نویسندگان نیز می بایست ارسال شود.

جهت دریافت فرمت جدید مقاله اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فرم تعارض منافع اینجا کلیک کنید

جهت دریافت فرم تعهد نویسندگان اینجا کلیک کنید