نویسنده = سید مجتبی مجاوریان
تعداد مقالات: 4
1. بررسی رفتار و ترجیح مصرف‌کنندگان محصولات لبنی شهرستان ساری بر اساس ساختار آشیانه‌ای

دوره 12، شماره 48، زمستان 1399، صفحه 123-144

سید مجتبی مجاوریان؛ حمید امیرنژاد؛ سینا احمدی کلیجی


2. بررسی سیاست تشدید تعرفه در طول زنجیره عرضه روغن نباتی ایران

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 47-74

امید زمانی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ امیر منصور طهرانچیان


3. پیامدهای تغییر اقلیم در کشاورزی و ارتباط آن با رانت شالیکاران (مطالعه موردی استان مازندران)

دوره 11، شماره 41، بهار 1398، صفحه 131-148

حمید امیرنژاد؛ عاطفه عمویی؛ سید مجتبی مجاوریان


4. مقایسه‌ تأثیر نقدینگی و اعتبارات بر ارزش افزوده بخش کشاورزی ایران

دوره 9، شماره 36، زمستان 1396، صفحه 22-38

زینب شعبانی کوشالشاهی؛ امیر منصور طهرانچیان؛ سید مجتبی مجاوریان