نویسنده = سید علی حسینی یکانی
تعداد مقالات: 3
2. اثر بهینه سازی مصرف کودهای شیمیایی بر الگوی کشت در قالب برنامه ریزی ریاضی مثبت (مطالعه موردی گهرباران ساری)

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 263-276

خدیجه عبدی رکنی؛ سید علی حسینی یکانی؛ سمانه عابدی؛ فاطمه کشیری کلائی


3. تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید برنج مرغوب و پرمحصول (مطالعه موردی دشت بهشهر استان مازندران)

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 241-260

حمید امیرنژاد؛ سکینه فاضلیان؛ سید علی حسینی یکانی