ارزیابی اقتصادی و زیست محیطی تولید انرژی از فاضلاب شهر کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

به ترتیب استادیار گروه اقتصاد، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

بنا به اهمیت استفاده از منابع انرژی تجدیدپذیر در این تحقیق به بررسی فرآیند نیروگاه بیوگازسوز قابل اجرا در تصفیه خانه های فاضلاب شهری کرمان با توجه به هزینه­های ثابت و سالانه
تولید انرژی به ازای هر کیلو وات برق تولیدی در صنایع کوچک(Biogas - DG Industry) در منطقه خاورمیانه پرداخته شده است. برای این منظور
سناریوی عدم بازیابی انرژی و سناریوی بازیافت انرژی از فاضلاب شهر کرمان که خود
شامل دو
سناریوی فروش برق تولیدی به شبکه و سناریوی مصرف برق تولیدی در تصفیه خانه فاضلاب است، معرفی شده و برای هر یک از
این سناریوها سه سناریو جمعیتی تعریف شده است. داده­های مربوطه از ترازنامه انرژی
و سایت آژانس بین­المللی انرژی گرفته شده است و سپس با معیارهای اقصاد مهندسی از
قبیل هزینه چرخه عمر سالانه،  فاکتور ارزش
فعلی خالص، نرخ بازدهی داخلی و به ارزیابی اقتصادی بازیافت انرژی از فاضلاب شهر کرمان
پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که به لحاظ شاخص
ارزش فعلی خالص، اقتصادی‌ترین سناریو برای تولید همزمان
برق و حرارت از منابع تجدیدپذیر(بیوماس) از تصفیه خانه فاضلاب شهر کرمان
در سال 1391، سناریوی بازیافت انرژی - فروش برق تولیدی به شبکه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

a

نویسندگان [English]

 • Z. Sadeghi
 • S. Mehdizadeh
 • H. R. Horri
به ترتیب استادیار گروه اقتصاد، دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد انرژی و استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران
چکیده [English]

a

کلیدواژه‌ها [English]

 • a
 1.  

  1. اسکونژاد م. اقتصاد مهندسی. انتشارات دانشگاه صنعتی امیرکبیر، چاپ بیست ودوم، 1384.
  2. اعتماد ن. صیادنژاد، م ع. 1390. مدیریت لجن فاضلاب به منظور تولید انرژی. پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست.
  3. تراز نامه انرژی، سال 1391
  4. درخشان فر ح. قانعی م ر. حسینی ح. شیری م ر. 1390. امکان سنجی استحصال و تصفیه بیوگاز تصفیه خانه فاضلاب اصفهان جهت استفاده درسیستم تولید همزمان برق و حرارت. همایش ملی بیو انرژی.
  5. طاهری اصل ا ر. زائری ا ح. بهرامی نژاد ب. مصطفوی ح. 1392. ارزیابی فنی سیستم های مکاترونیکی نیروگاه تولید برق حاصل از بیوگاز تصفیه خانه های فاضلاب. دومین همایش ملی اقلیم، ساختمان و بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد توسعه پایدار.
  6. عظیم زاده ص. 1390. ارزیابی اقتصادی تولید همزمان برق و حرارت با رویکرد قیمت گذاری. پایان‌نامه کارشناسی ارشد علوم اقتصادی، دانشگاه شهید باهنر کرمان.
  1. Cornejo C. Wilkie A.C. 2010. Greenhouse gas emissions and biogas potential from livestock in Ecuador. Journal of Energy for Sustainable Development, 14: 256–266.
  2. International energy agency. 2013. World Energy Outlook.
  3. 8- Münster, M., Lund H. 2009.Use of waste for heat, electricity and transport - challenges when performing energy system analysis. Energy, 34: 636-44.
  4. 9- Rasi, S., Veijanen A., Rintala J. 2007. Trace compounds of biogas from different biogas production plants. Energy. 32: 1375-80.
  5. 10- Venkatesh G., Abdi Elmi R. 2013. Economice environmental analysis of handling biogas from sewage sludge digesters in WWTPs (wastewater treatment plants) for energy recovery: Case study of Bekkelaget WWTP in Oslo (Norway). Journal of Energy, 58: 220-235.