تعیین میزان تمایل به پرداخت جهت خرید سبزیجات سالم از سوی شهروندان شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج، کرج، ایران.

چکیده

این مطالعه، به بررسی دلایلی می‌پردازد که می‌تواند باعث‌ خرید یا عدم خرید سبزیجات با کیفیت توسط مصرف‌کنندگان گردد. چون درک مصرف‌کنندگان از کیفیت محصولات در هر استراتژی  بازاریابی یک عنصر بسیار مهم است. هدف تحقیق حاضر، شناسایی عوامل موثر و چگونگی تاثیر آنها بر تصمیم به خرید و تمایل مصرف‌کنندگان به پرداخت اضافه‌تر از قیمت بازار است. در این مطالعه با استفاده از روش ارزش‌گذاری مشروط، برتری‌ها و سلایق فردی در زمینه­ی پولی با توجه به تغییر در کیفیت کالا استخراج گردید و در اسفند‌1390‌، عوامل موثر بر تمایل به پرداخت مصرف‌کنندگان تهرانی از طریق 446 پرسشنامه و مصاحبه­ی حضوری در داخل و بیرون بازارهای سازمان مدیریت میادین تهران بررسی شد. مقدار تمایل به پرداخت نیز توسط مدل هکمن دو مرحله‌ای ‌برای سبزیجات سالم برآورد گردید. نتایج نشان داد که نسبت به قیمت‌های بازاری، میانگین تمایل به پرداخت برای افرادی که پاسخ مثبت داده­اند، برای هر کیلو برابر 2220 ریال بوده است.
 طبقه­بندی JEL:Q22

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining Consumers Willingness to Pay in Purchasing Safe Vegetables in Tehran

نویسندگان [English]

  • v. b 1
  • A. H 2
چکیده [English]

This paper aims to study factors which cause consumers purchasing quality vegetables. Since consumers' conception of product quality is an important element in each marketing strategy. The purpose of this study is to determine the effective factors and the way they affect the consumers' purchase decision and willingness to pay above market price. By using contingent valuation method, individual's preferences and tastes in monetary domain were extracted according to the change in the product quality. For this purpose, , the data were collected by interviewing with 446 consumers inside and outside market.Consumers preferencs were measured by two-step Heckman model in February 2012. The results showed that in relative to the market prices, the average amount of willingness to pay was 2220 Rls.per kilograms       

کلیدواژه‌ها [English]

  • Purchase decision
  • Safe vegetables
  • quality
  • Willingness to pay
  • Heckman