مدیریت زنجیره ی عرضه ی فرآوری شده محصولات غذایی مطالعه موردی: صنعت تولید رب گوجه فرنگی در استان خراسان شمالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

2 دانشیار اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل

چکیده

گسترش روز افزون شبکه­های تولید محصولات صنایع غذایی و همچنین تنوع تولیدکنندگان و شیوه­های متنوع تامین محصولات صنایع غذایی و از سوی دیگر وجود عدم حتمیت­های مختلف نظیر عدم حتمیت در عرضه­ی نهاده­های اصلی تولید، تقاضای بازار و قیمت­ها موجب پیچیدگی در مدیریت زنجیره­ی تامین صنایع تولید محصولات غذایی گشته است. در مطالعه­ی حاضر با استفاده از برنامه­ریزی خطی تصادفی چند مرحله­ای به بررسی مساله­یبرنامه­ریزی تولید در صنعت تولید رب گوجه­فرنگی پرداخته شد. صنعت تولید محصولات غذایی با عدم حتمیت در عرضه­ی نهاده­ی اصلی تولید مواجه بوده که به­علت عوامل متعددی نظیر عوامل طبیعی، نوسانات قیمت نهاده­های تولید می­باشد. بدین منظور این عدم حتمیت در عرضه­ی نهاده(گوجه­فرنگی) در برنامه­ریزی فروش یک صنعت تولید رب گوجه­فرنگی در استان خراسان شمالی مورد توجه قرار گرفت. برای توصیف زنجیره عرضه واحد تولیدی و ارائه­ی الگویی برای عرضه­ی نامعین گوجه­فرنگی از مدل برنامه­ریزی خطی تصادفیچند مرحله­ای و یک الگوریتم تجزیه جهت محاسبه­ی سیاست­های بهینه­ی فروش استفاده شد. بدین منظور میزان بهینه­ی تولید، فروش و میزان موجودی انبار در دوره­ها­ی مختلف تولید تعیین شد. بنابراین توصیه می­شود که مدیران واحد­های تولیدی با در نظر گرفتن عدم حتمیت عرضه­ی نهاده­های اصلی در برنامه­ریزی تولید با کاهش فروش و در نتیجه هزینه­ی ناشی از دست دادن جایگاه خود در بازار مواجه نشود.
 
طبقه­ بندیJEL:C61, M21, M31

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Supply Chain Management of Tomato Paste in Northern Khorasan Province

نویسندگان [English]

  • E. M 1
  • M. S 2
  • M. S 2
چکیده [English]

Increasing food production networks and the diversity of producers and various methods of food supply and existence of various uncertainties such as uncertainty of inputs supply, market demand and prices have brought about complexity in supply chain management for processed food. Present study aims to investigate production planning problems for tomato processing industry in northern Khorasan. To describe the supply chain of industry and present a model for uncertain tomato supply, multistage stochastic linear programming model and decomposition algorithm were used to determine optimal sale policy. Therefore, optimal levels of production, sale and inventory levels were determined at different periods of production. Based on findings of the study, it is recommended that managers in the industry should pay more attention to supply uncertainty of the primary inputs in production planning to avoid decreasing sales and their shares in the market.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supply chain
  • uncertainty
  • multistage stochastic linear programming