مقایسه ی پرتفوی بهینه ی سهام شرکت های صنایع غذایی بورس تهران با استفاده از رویکردهای پارامتریک و ناپارامتریک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز.

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

3 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

4 دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه تبریز

چکیده

هدف اصلی این مطالعه، تعیین پرتفوی بهینه سهام شرکت­های صنایع غذایی منتخب فعال در بورس اوراق بهادار تهران در چارچوب ارزش در معرض خطر با استفاده از دو رویکرد پارامتریک و ناپارامتریک می­باشد. در این راستا میزان ارزش در معرض خطر سهام با استفاده از آمار و اطلاعات قیمت هفتگی سهام شرکت­های مذکور طی دوره­ی دی­ماه 1387 تا دی­ماه 1390 به دو روش مذکور محاسبه شده است. سپس با استفاده از بازدهی مورد انتظار(میانگین بازدهی در طی دوره) و VaR محاسبه شده، مرز کارای سرمایه­گذاری و پرتفوی بهینه­ی نهایی سرمایه­گذار در قالب مدل میانگین- ارزش در معرض خطر به­دست آمده است. یافته­های تجربی نشان می­دهد که پرتفوی بهینه­ی سهام شرکت­های صنایع غذایی در چارچوب ارزش در معرض خطر محاسبه شده از دو روش، تفاوت چندانی با یکدیگر ندارد. به­طوری­که میزان بازدهی کل و ارزش در معرض خطر هر دو پرتفوی تقریبا یکسان است. وزن­های بهینه­ی به­دست آمده برای سهام شرکت­ها نیز به­جز دو مورد، در سایر موارد بسیار شبیه به یکدیگر بوده است.
 
طبقه ­بندیJEL:C53,C61,G11,G15

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of Optimal Portfolio Stocks of Food Processing Companies in Value at Risk Framework

نویسندگان [English]

  • H. A 1
  • F. F 2
  • N. S 3
  • A. R 4
چکیده [English]

The objective of this study is to determine food industry companies’ stocks optimal portfolio in Tehran stock market in value at risk framework using parametric and nonparametric approaches. For this purpose using weekly prices, value at risk of food stocks of selected companies during 2008 – 2011 periods calculated. Then, with expected return (mean return) and value at risk quantities, border between efficient investment and optimal portfolio was obtained. The results showed that there was not significant difference between optimal portfolio obtained in parametric and nonparametric approaches.

کلیدواژه‌ها [English]

  • optimal portfolio
  • value at risk
  • parametric and nonparametric methods