بررسی کارایی و بهره‌وری جو آبی با بهره‏گیری از تحلیل بازه‌ای و پنجره‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.

2 دانشجوی دکتری اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

3 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه زابل.

چکیده

هدف از مطالعه‌ی حاضر ارزیابی کارایی و بهره‌وری استان‌های تولید کننده جو آبی در طی دوره‌ی زمانی 1392 تا 1396 است. برای این منظور از داده‌های ترکیبی و مدل تحلیل بازه‌ای و مدل تحلیل پنجره‌ای در روش تحلیل پوششی داده‌ها برای محاسبه و ارزیابی کارایی و بهره‌وری تولید جو آبی تحت شرایط بازده ثابت نسبت به مقیاس استفاده شد. یافته‌ها نشان می‌دهد که از نظر کارایی بر اساس تحلیل پوششی داده‌ای بازه‌ای استان فارس با رتبه (1) کارایی و استان سیستان و بلوچستان با رتبه‌ی (15) کارایی به ترتیب کاراترین و ناکاراترین استان‌ها طی دوره مورد بررسی هستند. و همچنین براساس تحلیل پوششی داده‎ای پنجره‌ای استان خوزستان با کارایی 90/0 و استان مرکزی با کارایی 17/0 به ترتیب کاراترین و ناکاراترین استان‌ها طی دوره مورد بررسی هستند و از آن‌جایی که تحلیل پوششی داد‌ه‌ای پنجره‌ای امکان محاسبه کارایی را در طول زمان می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficiency and productivity Measurement of Barley Water; Using Interval and Window Analysis Method

نویسندگان [English]

  • Hamid mohammadi 1
  • mostafa Eskandary 2
  • Hamid Karimi 3
1 Assistant Professor, Faculty of Agriculture, University of Zabol
2 Ph.D. Student, Department of Agricultural Economics Faculty of Agriculture, University of Zabol.
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Extension and Education, Faculty of Agriculture, University of Zabol.
چکیده [English]

The purpose of this study is to evaluate the efficiency and productivity of the Provinces producing of barley water for the period 2013 to 2017. To achieve the purpose, the non-parametric method of analysis called interval data envelopment analysis and window data envelopment analysis are used, while assuming to the production barley water under constant and variable returns to scale condition. The results of efficiency measurement in interval analysis in terms of technically efficiency show that the Fars province on one hand and Sistan and Balochestan province on the other hand represents the highest and lowest efficient province, scoring with efficiency rank of 1 and 15 respectively. Also based on efficiency measurement in window analysis in terms of technically efficiency show that the Khozestan province on one hand and Markazi province on the other hand represents the highest and lowest efficient province, scoring with efficiency rate of 90% and 17% respectively. And since the window analize provides the possibility of calculating the efficiency during the time, so it provides the measurement of productivity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • Productivity
  • IDEA Model
  • WDEA