برآورد ارزش اقتصادی آب جهت مصارف شهری و کشاورزی: مطالعه موردی سد کوثر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش مهندسی آب دانشکده کشاورزی انشگاه شیراز

2 استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیضا

3 دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز

4 استادیار، گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

چکیده

در پژوهش حاضر به محاسبه ارزش اقتصادی آب در مصارف مختلف کشاورزی و شهری پرداخته شد. اطلاعات مورد نیاز در این تحقیق از طریق شرکت سهامی آب منطقه‌ای استان کهگیلویه و بویر احمد در سال 1393 جمع آوری شده است. نتایج نشان داد که ارزش سایه‌ای آب جهت مصارف کشاورزی و شهری به ترتیب 5411 و 9643 ریال بوده که می‌تواند به نوعی سقف قیمت آب نیز تعیین گردد. از اینرو، قیمت آب کشاورزی بایستی از 1279 ریال (کف قیمت) بیشتر و از 5411 ریال (سقف قیمت) کمتر تعیین شود که هم برای عرضه‌کننده آب منفعت به همراه داشته باشد و هم بیش از حداکثر تمایل به پردخت مصرف کنندگان نباشد. نتایج برای مصارف شهری نشان داد که قیمت هر متر مکعب آب شهری بایستی بالاتر از 2513 ریال جهت پوشش هزینه‌های کامل تأمین آب و پایین‌تر از 9643 ریال به‌عنوان ارزش اقتصادی مصرف‌کنندگان شهری تعیین گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of the economic value of water for urban and agricultural use: A case study for Kowsar dam

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Razzaghi 1
  • Rasoul Rajabpour 2
  • Ghasem Layani 3
  • Abbas Mirzaei 4
1 Water Engineering Department, School of Agriculture, Shiraz University
2 Civil Engineering Department, Beiza Section, Azad Islamic University
3 Agricultural Economics Department, Shiraz University
4 Agricultural Economics Department, Faculty of Agriculture and Rural Engineering, Khuzestan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

The information required in this study was collected through Regional Water Organization of Kogiluyeh and Boyerahmad province in 2014. The results show that the shadow value of water for agricultural and urban use was 5411 and 9643 Rials, respectively, which could also be considered as a maximum water price. Hence, the of agricultural water price should be higher than 1279 Rials (minimum price) and lower than 5411 Rials (maximum price), which will have beneficiary for water suppliers and no loss for water consumers. Results for urban consumption showed that the price per cubic meter of urban water should be higher than 2513 Rials to cover the full cost of water supply and lower than 9643 Rials as the economic value of urban consumers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Economic value
  • Opportunity cost
  • Side cost
  • Urban consumer
  • Agricultural use