تحلیل سودآوری و کارایی سود مبتنی بر ملاحظات زیست محیطی در واحدهای مرغداری‌ استان فارس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم کشاورزی، مرودشت، ایران.

2 دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم کشاورزی، مرودشت، ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مرودشت، گروه علوم کشاورزی، مرودشت، ایران.

چکیده

در این پژوهش کارایی سود واحدهای مرغداری گوشتی و عوامل مؤثر بر آن با استفاده از رهیافت تابع تولید مرزی تصادفی و تخمین هم‌‌زمان مدل ناکارایی سود و وضعیت سیستم‌های مدیریت ضایعات در مرغداری‌های استان فارس مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که میانگین کارایی سود مرغداران نمونه برابر با 40/37% می‌باشد و 99% از مرغداران دارای کارایی سود پایین‌تر از 80% هستند. بر اساس یافته­های حاصل از تابع سود مرزی هزینه خدمات بهداشت و درمان و هزینه دفع ضایعات دارای اثر منفی بر میزان سود واحدها بوده­اند. تعداد جوجه یک­روزه، سطح تجهیزات و تعداد دوره‌های تولید در سال دارای اثر مثبت و معنی‌داری بر کارایی سود می‌باشند. یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل وضعیت سیستم‌های مدیریت ضایعات در مرغداری‌ها بیانگر این بود که بیشتر از نیمی از مرغداران از روش سنتی(دستی و با بیل) اقدام به جمع­آوری ضایعات کرده و اکثریت آنها ضایعات و تلفات مرغداری را ابتدا می‌سوزانده و بعد درون چاه دفن می‌کردند. علاوه بر این اکثریت مرغداران نمونه از ضایعات مرغداری استفاده­ی اقتصادی می‌کنند. بر اساس نتایج این مطالعه فراهم کردن شرایط لازم جهت دسترسی آسان‌تر و ارزان‌تر مرغداران به تجهیزات مدرن در جهت نوسازی تاسیسات واحدهای مرغداری و همچنین، ترغیب مرغداران به تخصیص بهینه­ی نهاده‌ها، کاهش هزینه‌ها و رعایت اصول مدیریت دفع ضایعات، گامی مؤثر در جهت افزایش کارایی سود (سودآوری) مرغداران استان فارس و کاهش آلودگی‌های زیست محیطی خواهد بود.
طبقه­ بندیJEL :D2

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Economic Analysis of Broiler farms in Fars Province with Emphasis on Environmental Consideration

نویسندگان [English]

  • m. t 1
  • s.n m 2
  • f. t 3
چکیده [English]

This paper aims to determine efficiency and waste management of broilers farms in Fars province. For this purpose, stochastic frontier production function was used. Data were collected from a random sample of broiler producers through interview. Results showed that average efficiency of broiler farms was 37.4 percent and efficiency of majority of farms wasbelow 80 percent. The result also indicated that most of farmers used part of wastesin reasonablewaysand burn the other part. Finally, some recommendations are made to improve efficiency and waste management.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Efficiency
  • profitability
  • paste management. Fars