نویسنده = امید زمانی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی سیاست تشدید تعرفه در طول زنجیره عرضه روغن نباتی ایران

دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 47-74

امید زمانی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ امیر منصور طهرانچیان


2. بررسی اثر حذف یارانه‌ی کودهای شیمیایی بر الگوی کشت زراعتی شهرستان ری

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 155-176

سمانه شیر‌ماهی؛ غلامرضا پیکانی؛ سیدابوالقاسم مرتضوی؛ امید زمانی


3. تاثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی

دوره 3، شماره 12، زمستان 1390، صفحه 131-149

حامد رفیعی؛ سیدرسول حیدری خورمیزی؛ رحیم محمودگردی؛ امید زمانی؛ سیدابوالقاسم مرتضوی؛ هیمن نادری