نویسنده = علی قنبری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی عوامل موثر بر بهره‌وری انرژی دربخش کشاورزی ایران

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 1-21

علی قنبری؛ سمانه خاکسار آستانه؛ حمیده خاکسار آستانه


2. بررسی تاثیر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی بر تراز بازرگانی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 11-48

حسین صادقی؛ بهرام سحابی؛ مجید صباغ کرمانی؛ علی قنبری؛ محمد حسن زاده