کلیدواژه‌ها = برنامه‌ریزی ریاضی اثباتی
تعداد مقالات: 4
1. ارزیابی اثر برنامه‌های سیاستی جهت دستیابی به هدف پایداری منابع آب در دشت قزوین

دوره 11، شماره 43، پاییز 1398، صفحه 155-176

مصطفی مردانی نجف آبادی؛ عباس میرزایی


2. تعیین ارزش اقتصادی آب در تولید برنج مرغوب و پرمحصول (مطالعه موردی دشت بهشهر استان مازندران)

دوره 10، شماره 39، پاییز 1397، صفحه 241-260

حمید امیرنژاد؛ سکینه فاضلیان؛ سید علی حسینی یکانی


3. بررسی اثر قیمت گذاری اقتصادی آب آبیاری بر الگوی کشت در دشت دهگلان

دوره 8، شماره 31، پاییز 1395، صفحه 81-100

آزیتا ورزیری؛ محمدحسن وکیل پور؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


4. بررسی اثر حذف یارانه‌ی کودهای شیمیایی بر الگوی کشت زراعتی شهرستان ری

دوره 6، شماره 21، بهار 1393، صفحه 155-176

سمانه شیر‌ماهی؛ غلامرضا پیکانی؛ سیدابوالقاسم مرتضوی؛ امید زمانی