ارزیابی اقتصادی خسارات ناشی از خشکی تالاب هامون بر اکوسیستم گیاهی و جانوری تالاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

تالاب ناحیه­ای از مظاهر طبیعی و خدادادی است که نه تنها موجب تغذیه و تامین بخشی از سفره­های آب زیرزمینی می­شوند، بلکه محیطی را فراهم می­آورند که بسیاری از پرندگان، ماهی­ها و آبزیانی که حیات آنها وابسته به وجود چنین نقاطی است، بتوانند از آن به­عنوان بهترین زیستگاه جهت بقا و تامین غذای خود استفاده کنند. از طرفی خشکی و نابودی تالاب­ها در جهان اثرات منفی زیست محیطی زیادی را به­وجود می­آورد که باعث از بین رفتن تمامی کارکردهای تالاب می­شود. در این مقاله سعی گردیده تا با کمی کردن ارزش پولی خسارت­های زیست محیطی، به­منظور تعیین ارزش خسارت­های زیست محیطی ناشی از خشکی تالاب هامون(خسارات وارده به گونه­های گیاهی، جانوری و اکوسیستم جنگلی تالاب)، از روش تجربه مبتنی بر انتخاب[1] و مدل­سازی آن در قالب الگوی لوجیت چندگانه (MNL)[2] استفاده گردد. اطلاعات مورد نیاز با تکمیل پرسشنامه و جمع­آوری اطلاعات از 100 خانوار ساکن در حاشیه تالاب هامون در سال 1393 جمع­آوری گردید. در این مطالعه برای تعیین تعداد نمونه از روش انتساب متناسب استفاده گردید. نتایج نشان می­دهد که کل خسارت زیست محیطی تالاب هامون بر اساس دو الگوی با و بدون اثرات متقابل به ترتیب معادل  8/425169 و 4/652147 میلیون ریال برآورد می­گردد.[1]- Choice experiment


[2]- multinomial logit model (MNL)

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A

نویسندگان [English]

  • M. Dahmardeh
  • J. Shahraki
چکیده [English]

A

کلیدواژه‌ها [English]

  • a