بررسی بهبود استفاده از انرژی در تولید زردآلو با استفاده از تحلیل پوششی داده ها در شهرستان ابرکوه استان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

زردآلو یکی از محصولات باغی است که ایران بعد از ترکیه  بالاترین سطح تولید را دارد. انجام یک تحقیق در مورد مصرف انرژی و آنالیز اقتصادی آن در محصول زردآلو می‌تواند اطلاعات مفیدی برای بهبود کارایی انرژی فراهم نماید. در تحقیق حاضر با استفاده از تحلیل پوششی داده ها رابطه میان انرژی نهاده‌های مصرفی و عملکرد محصول زردآلو بررسی گردید. داده‌ها به شیوه مصاحبه رو در رو با 70 کشاورز شهرستان ابرکوه به روش نمونه‌گیری تصادفی جمع‌آوری گردید. نتایج نشان می‌دهد کل انرژی نهاده‌های مصرفی برای تولید زردآلو برابر با 75/61168 مگاژول می‌باشد. بیشترین سهم نهاده‌ها در مصرف انرژی به ترتیب مربوط به الکتریسیته، گازوئیل و کود دامی می‌باشد. نتایج نشان داد در حالت بازده متغیر نسبت به مقیاس 43 بهره بردار کارایی تکنیکی دارند. همچنین بیشترین سهم در صرفه جویی مصرف انرژی مربوط به الکتریسیته (47 %) بود. نتایج نشان می‌دهد که تولید زردآلو در شهرستان ابرکوه در شرایط فعلی از لحاظ مصرف انرژی کارا نیست و بایستی تلاش هایی در جهت کارا نمودن مصرف انرژی صورت گیرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of Improving Energy Use in Apricot Production using Data Envelopment Analysis in Yazd Province Abarkooh County

نویسنده [English]

  • A. Alavirad
چکیده [English]

Apricot is one of the most important horticultural products in Iran. Iran ranks second after Turkeyin apricot production. Conducting an overall energy survey and economic analysis of Apricot production can provide useful information for improving energy efficiency. In this paper, Data Envelopment Analysis (DEA) technique was applied for apricot producers to analyze the Energy input-output relationships. The data was collected from 68 producer in the summer of 2013 using random sampling. The results revealed that the total energy input for apricot production was 61168.65 MJ ha–1. The largest share of energy inputs belong to electricity, gasoline and livestock manure respectively. The VRS analysis showed that only 43 of DMUs were efficient. The highest share in saving energy use belong to electricity (43%). The results revealed that production of apricots in Yazd Province, under current management practices, are not energy efficient and efforts should be made to improve energy use efficiency.

کلیدواژه‌ها [English]

  • improving energy use
  • energy ratio
  • DEA
  • apricot