اولویت‌های توسعه بخش کشاورزی استان خراسان رضوی: رویکرد تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.

2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.

چکیده

محدودیت منابع در اقتصاد با توجه به نیازهای متفاوت انسان موضوعی است که پیشرفت فناوری توانسته است بخشی از آن را مرتفع سازد، ولی همواره در تأمین اهداف اقتصادی در مقیاس خرد و کلان موجب ایجاد رقابت یا برخورد اهداف خواهد شد. سیاست گذاران و عاملان اقتصاد در صدد یافتن راه حلی جهت کاهش اثرات این نوع محدودیت­ها از راه تخصیص بهینه منابع در اختیار، بوده‌اند. رویکرد تحلیل سلسله مراتبی می‌تواند به عنوان ابزاری با روش‌های ریاضی در تدوین اهداف، بکار گرفته شود. از ویژگی‌های آن تصمیم‌گیری و انتخاب براساس نظر کارشناس می‌باشد. این مطالعه با استناد به روش بالا و استفاده از نرم افزار Expert Choice در تلاش برای رسیدن به یک الگوی کاربردی در تدوین اولویت‌ها و تخصیص منابع استان خراسان رضوی در بخش کشاورزی است. با توجه به نتایج پژوهش تولید زعفران به عنوان اولویت نخست و تولید غلات، تولید دام، تولید خشکبار، تولید محصولات باغی، تولید زنبور عسل و در نهایت، تولید صیفی‎جات به ترتیب در اولویت­های بعدی بخش کشاورزی استان خراسان رضوی قرار گرفتند. این رویکرد در زمینه­های گوناگون بسیار استفاده شده و یکی دیگر از دستاوردهای این پژوهش استفاده از یک روش تئوریک به صورت کاربردی است که می‌تواند مقدمه‌ای برای گام‌های بعدی و بکارگیری این روش در ابعاد گوناگون باشد.
 
طبقه­بندی JEL: C6, C60, C44

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Priorities of Agricultural Development in Khorasan Razavi Province: Analytical Hierarchy process (AHP)

نویسندگان [English]

  • hasan sakhdari 1
  • s z 2
1 دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.
2 استادیار گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه زابل.
چکیده [English]

The resource constraint in the economy, given the different needs of the human being, is the subject of technological advancement that has succeeded in overcoming it. analysis hierarchical approach (AHP) can be used as a tool with mathematical techniques in the formulation of goals. Its features are decision making and selection based on expert judgment. According to the results of this study, the production of saffron as the first priority and the production of grains, livestock production, dry production, the production of horticultural products, the production of bees and, finally, production of qualities were placed in the next priorities of agriculture in Khorasan Razavi province, respectively. This approach has been widely used in various fields and one of the other achievements of the present research is the use of a theoretical methodology that can be used as an introduction to the next steps and the application of this method in various dimensions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • prioritizing agriculture
  • Khorasan Razavi Province
  • Analytical Hierarchy Process (AHP)
 
- Alphonce, C.B. (1997). Application of the Analytic Hierarchy Process in Agriculture of Developing countries, Journal Agricultural System, 53(1): 97-112.
- Bertolini, M., Braglia, M. & Carmignani, G. (2006). Application of the AHP Methodology in Making Proposal for a Public Work Contract, International Journal of Project Management. 24(5): 422-430.
- Golden, B. L. & Wang, Q. (1989). An Alternate Measure of Consistency” The Analytic Hierarchy Process: Applications and Studies,Part II,Springer Berlin Heidelberg, P: 68-81.
- Hill, M.J, & Braaten R. (2005). Multi-criteria decision analysis in spatial decision support: the ASSESS analytic hierarchy process and the role of quantitative methods and spatially explicit analysis, Environmental Modeling and Software. 20: 955-976.
- Mau, J. (2005). Siting analysis of farm-based centralized anaerobic digester systems for distributed generation using GIS, Biomass and Bioenergy. 28: 591–600.
- Mendoza, G. A. & Sprouse, W. (1989) Forest Planning and Decision Making under Fuzzy Environment: an overview and illustration, 35(2): 481-502.
- Triantaphyllou, E., & Lin, C.T. (1996). Development and evaluation of five fuzzy decision-making methods. International Journal of sets and systems. 157 (23): 3055-3071.
- Vargas, L.G. (1990). An Overview of the Analytic Hierarchy Process and its Applications, European, Journal of Operational Research. 48 (1): 2-8.
- Wang, Y.M., Elhag, T.M.S., & Hua, Z. (2006). A modified fuzzy logarithmic least squares method for fuzzy analytic hierarchy process, Fuzzy sets and systems. 157 (23): 3055-3071.