دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، بهار 1397 
4. ارزیابی اثرهای جانبی رفاهی برداشت بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی (مطالعه موردی ذرت‌کاران دشت ارزوئیه کرمان)

صفحه 65-86

مصطفی بنی اسدی؛ محمدرضا زارع مهرجردی؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ عباس رضایی استخروئیه


6. بررسی تأثیرات دسترسی به منابع مالی بر رشد سرمایه‌گذاری در صنایع تبدیلی کشاورزی

صفحه 111-132

علی محمدی؛ حسین کرمی؛ حمید کریمی گوغری؛ شبیر کرمی؛ احمد شاه علی


8. بررسی عوامل مؤثر بر نوسان‌های قیمت صادراتی خرمای ایران

صفحه 149-170

حامد رفیعی؛ سید شهاب میرباقری؛ حامد اکبرپور


10. بررسی نسبت شکاف فناوری انرژی محصولات عمده زراعی شهرستان ساری

صفحه 187-206

رضا اسفنجاری کناری؛ محمود احمدپور؛ احمد علی کیخا