تعیین سطح توسعه‌یافتگی بخش کشاورزی شهرستان های استان خراسان رضوی طی سال های 1380-1389 بر اساس تاکسونومی عددی با وزن دهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از اقداماتی که در جهت تدوین برنامه‌ریزی منطقه‌ای می‌تواند نقش مهم و اساسی بازی کند، تهیه سطح توسعه‌یافتگی مناطق و شهرستان‌های مختلف هر منطقه است که بتوان بر اساس آن، موقعیت هر شهرستان را نسبت به هریک از شاخص‌های اثرگذار در توسعه، نسبت به سایر شهرستان‌های منطقه شناسایی کرد. از اینرو، این مطالعه با استفاده از روش تاکسونومی عددی و با به­کارگیری ضرایب وزنی به عنوان نوآوری مهم این تحقیق، درجه توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان خراسان رضوی را در بخش کشاورزی طی دوره 1389-1380، با تاکید بر نظر کارشناسان و متخصصین هر حوزه از این بخش، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. نتایج نشان داده است که شهرستان‌های مشهد، فریمان، چناران، تربت حیدریه و تربت جام به ترتیب رتبه اول تا پنجم را از نظر توسعه یافتگی بخش کشاورزی به خود اختصاص داده­اند. شهرستان‌های فریمان و چناران به لحاظ نسبت سطح زیرکشت با آبیاری نوین به کل سطح زیرکشت، وضعیت بسیار مناسب‌تری در مقایسه با سایر شهرستان‌ها داشته‌اند. شاخص ارزش تولیدات باغی به کل سطح باغات در شهرستان‌های مختلف، به نسبت یکسان است که بیانگر بهره‌وری و فناوری مشابه و نزدیک به هم شهرستان‌های استان می‌باشد. این وضعیت، برای شاخص ارزش تولیدات زراعی به کل سطح کشت زراغی نیز برقرار است. به­طورکلی نتایج نشان داده است شهرستان­هایی که در شاخص‌های با ضرایب وزنی بالاتر، وضعیت مناسب‌تری دارند، توانسته‌اند رتبه توسعه‌یافتگی به نسبت بهتری به­دست آورده و قابلیت رقابت بیشتری در بازار از آن خود کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determine the Level of Development of the Agricultural Sector in Counties of Khorasan-Razavi Province during 2001-2010, based on the Weighted Numerical Taxonomy

نویسندگان [English]

  • M. Mazhari
  • M. Rasolzadeh
  • J. Barati
چکیده [English]

Determine the Level of Development of the Agricultural Sector in Counties of Khorasan-Razavi Province during 2001-2010, based on the Weighted Numerical Taxonomy

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weighted Numerical Taxonomy
  • Level of development
  • Agriculture
  • Khorasan Razavi