کاربرد برنامه ریزی فازی خاکستری در تخصیص منابع آب شهرستان یزد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه حاضر، با استفاده از مدل برنامه‌ریزی فازی خاکستری به تخصیص بهینه منابع آب در مصارف مختلف کشاورزی، صنعت، شرب و فضای سبز در شهرستان یزد پرداخته شد. هدف از این تحقیق حداکثرکردن منافع اقتصادی و زیست محیطی در تخصیص منابع آب می‌باشد. داده‌های مورد نیاز از شرکت سهامی آب منطقه‌ای، سازمان آب و فاضلاب، جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد برای سال‌های 1389-1381 جمع‌آوری گردید. برای تحلیل و توصیف داده‌ها از نرم‌افزار اکسل استفاده شد. نتایج نشان می‌دهد که برای تخصیص بهینه منابع آب، اولویت با حداکثرکردن سود اقتصادی سیستم(سود بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب) و سپس سود زیست محیطی(مربوط به منافع آبیاری فضای سبز) است. همچنین با کاربرد برنامه‌ریزی فازی خاکستری، درجه خاکستری بودن مربوط به سود خالص سیستم و سود زیست محیطی به ترتیب 9 درصد و 43 درصد کاهش یافت. لذا به دلیل اهمیت داشتن مدیریت تقاضا و حرکت به سمت صرفه‌جویی و دستیابی به سود اقتصادی بیشتر در برنامه‌ریزی فازی خاکستری، توصیه می‌گردد که نتایج روش برنامه‌ریزی فازی خاکستری مورد توجه برنامه‌ریزان قرارگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The

نویسندگان [English]

  • S. Mohseni
  • J. Shahraki
چکیده [English]

The

کلیدواژه‌ها [English]

  • The