ارزیابی آثار ریسکی آزاد‌سازی قیمت حامل‌های انرژی در زیر بخش زراعت دشت بیضاء

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

در مطالعه‌ی حاضر با ارایه‌ی یک الگو‌ی شبیه‌سازی و تلفیقمدل تارگت- موتاد با رهیافت    برنامه­ریزی ریاضی مثبت، طی پنج سناریو، واکنش بالقوه‌ی کشاورزان و ثبات درآمدی آنها نسبت به سیاست آزاد‌سازی قیمت سوخت بررسی شد. بدین منظور اطلاعات مربوط به هزینه و درآمد محصولات کشاورزی بهره‌برداران منطقه بیضاء در استان فارس در طی پنج سال 91- 1387از سازمان‌های مختلف از جمله جهاد کشاورزی استان فارس، شهرستان سپیدان، منطقه بیضاء و همچنین به صورت مصاحبه با 100 کشاورز نماینده منطقه جمع‌‌آوری شد. نتایج نشان داد که سطح زیر کشت تمام محصولات به غیر از پیاز و جو دیم در اثر افزایش قیمت سوخت کاهش ‌یافته و گندم دیم با افزایش قیمت، از الگوی کشت حذف می‌شود. همچنین افزایش قیمت سوخت باعث کاهش بازده برنامه‌ای و نیز کاهش ریسک می‌شود. همچنین نتایج حاصل از این مطالعه لزوم اتخاذ و تداوم سیاست‌های مانند اعطای وام‌های کم بهره و مدت‌دار، قیمت تضمینی، تسهیلات جبرانی و اصلاحات ساختاری(شبکه‌های آبیاری و زه کشی) و نیز سیاست‌های بهبود ساختار بازار و تجارت محصولات کشاورزی، با افزایش قیمت انرژی را جهت جبران کاهش درآمد تاکید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Energy price Liberalization and Agricultural Risk; the Case Study of Baize Plain

نویسندگان [English]

  • S. H. Mosavi
  • S. Bahmanpouri
چکیده [English]

Energy price Liberalization and Agricultural Risk; the Case Study of Baize Plain

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Liberalization Of Energy Prices
  • Risk
  • Target – Motad Model
  • Calibration
  • Baiza Plain