بررسی حاشیه و کارایی بازار میگو در استان بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

مطالعه سیستم بازاریابی میگو جهت دست­یابی به راهکارهای افزایش تقاضای آن در بازار داخل از ضروریات است. با توجه به اهمیت تولید میگوی پرورشی در استان بوشهر، این مطالعه به بررسی مسائل مربوط به حاشیه و کارایی بازار میگو در این استان پرداخته است. بدین منظور مقادیر حاشیه خرده‌فروشی، عمده‌فروشی و حاشیه کل، سهم عوامل بازاریابی، ضریب هزینه بازاریابی و کارایی فنی، قیمتی و کل برای این محصول محاسبه گردید. جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل تعداد 86 پرسشنامه و به روش طبقه­بندی تصادفی در سطوح پرورش­دهنده، خرده­فروش، عمده­فروش و عمل­آوران میگو در استان بوشهر در سال 1392 انجام گرفته است. نتایج نشان داد که حاشیه خرده­فروشی، عمده­فروشی و حاشیه کل در مورد میگو به­ترتیب 11625، 38800 و 50425 ریال بوده است که در این میان سهم تولیدکننده از قیمت نهایی 43/72 درصد، سهم عمده‌فروش 22/21 درصد و سهم خرده‌فروش 35/6 درصد برآورد گردید. همچنین کارایی فنی با 12/89 درصد بالاترین میزان کارایی را در سطح خرده‌فروشی داشته است. با توجه به برآورد تابع حاشیه کل، قیمت خرده­فروشی و هزینه بازاریابی اثر معنی­داری بر حاشیه کل داشته و اثر قیمت خرده فروشی بر حاشیه کل بزرگ­تر و معنی­دارتر بوده است. به­طوری­که با افزایش یک درصد در قیمت خرده­فروشی و هزینه­ی بازاریابی، حاشیه کل به­ترتیب 523/0 و 215/0 درصد افزایش می­یابد. با توجه به معنی­دار شدن متغیر هزینه­ی بازاریابی در الگوی حاشیه­ی بازار، راهکارهای سیاستی باید در جهتی هدایت شوند که خدمات بازاریابی افزایش یافته و این هزینه­ها اثرمعنی­دارتری بر میزان حاشیه­ی بازار داشته باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of margin and efficiency of Shrimp market in Bushehr province

نویسندگان [English]

  • H. Balali
  • Y. Ebrahimi Y. Ebrahimi
چکیده [English]

Investigation of margin and efficiency of Shrimp market in Bushehr province

کلیدواژه‌ها [English]

  • market efficiency
  • Market Margin
  • Shrimp
  • Bushehr