عوامل موثر بر عدم بازپرداخت تسهیلات بانکی در میان کشاورزان ممسنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

یکی از ابزارهای لازم و موثر برای توسعه اقتصادی کشور، وجود نظام بانکی کارآمد است. در نظام بانکی ایران، تجهیز منابع و تخصیص آن در قالب تسهیلات بانکی همچنان اصلی­ترین وظیفه  بانک­ها را تشکیل می­دهد. این اعطای تسهیلات همیشه برای بانک­ها دارای ریسک می­باشد. در میان ریسک­هایی که بانک­ها با آنها مواجه هستند، ریسک اعتباری از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. بحران­های مشاهده شده در نظام بانکی کشور عمدتا ناشی از عدم کارایی در مدیریت ریسک اعتباری بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش رگرسیون لاجیت یک نمونه 205 تایی از کشاورزانی که در سال­های 1386 تا 1391 از بانک کشاورزی حوزه ممسنی تسهیلات اعتباری دریافت نموده­اند، با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته شده است. این کار با انتخاب 17 متغیر که از لحاظ سیستم بانکی و مجربین این رشته و همچنین به لحاظ ویژگی­های مزرعه­ای اهمیت بسزایی داشته انتخاب شده و مورد تحلیل قرار گرفته شده است. نتایج مدل لاجیت نشان داد که به ترتیب، تجربه کشاورزی، بیمه، مبلغ اقساط و نرخ سود بانکی در سطح احتمال 10 درصد، در حالی­که منابع آبی، بلایای طبیعی و درآمد خالص نقدی کشاورزان در سطح احتمال 5 درصد تأثیر معنی­داری بر عدم بازپرداخت اعتبارات داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors Influencing Loan Default Among Farmers In Mamasani

نویسندگان [English]

  • S. A. Hoseini
  • M. Zibaei
چکیده [English]

Factors Influencing Loan Default Among Farmers In Mamasani

کلیدواژه‌ها [English]

  • Credit Risk
  • Logit Model
  • Probablity of Default
  • Banking Facilities