نویسنده = ناصر شاهنوشی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی حاشیه بازاریابی گوشت مرغ با استفاده از مدل انتظارات عقلایی

دوره 4، شماره 13، بهار 1391، صفحه 179-193

رضا حیدری کمال آبادی؛ ناصر شاهنوشی


2. بررسی نقش اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری

دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 137-155

مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ محمد قربانی؛ مجتبی مجاوریان


4. مطالعه ی الگوی واکنش عرضه ی گندم در ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 91-107

فاطمه حیات غیبی؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر


5. عامل های موثر بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی ایران

دوره 1، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 107-121

الهام شکری؛ ناصر شاهنوشی؛ رویا محمدزاده؛ یداله آذرین فر