کلیدواژه‌ها = مدل تصحیح خطا
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل انتقال قیمت در بازار زعفران خراسان

دوره 11، شماره 42، تابستان 1398، صفحه 15-38

جواد غیاثی؛ محمدطاهر احمدی شادمهری


2. بررسی اثرات سیاست مالی بر ارزش افزودهی بخشهای کشاورزی و صنعت در ایران

دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 121-134

سید نعمت اله موسوی؛ حمید محمدی؛ سید محمد رضا اکبری


3. بررسی اثرات سیاست مالی دولت بر ارزش افزوده بخش های کشاورزی و صنعت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1389، صفحه 0-0

سید نعمت اله موسوی