دوره و شماره: دوره 6، شماره 22، تابستان 1393، صفحه 1-139 

مقاله پژوهشی

1. شبیه‌سازی تابع تقاضای برق بخش کشاورزی با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات(pso)

صفحه 1-11

مجتبی بهمنی؛ امین قاسمی‌نژاد؛ علی‌اکبر کریمیان؛ حکیمه آرامش


5. بررسی اثرات بی‌ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران

صفحه 69-94

ابوذر پرهیزکاری؛ محمود صبوحی؛ مهرزاد مستشاری محصص؛ مهرنوش میرزایی


7. بررسی تأثیر توسعه زیر ساخت‌های حمل و نقل بر ارزش افزوده بخش کشاورزی

صفحه 115-134

مهلا افشارپور؛ حسین مهرابی بشرآبادی؛ مصیب پهلوانی