دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، تابستان 1390، صفحه 1-180 (پیاپی10) 
4. برآورد ارزش تفریحی پارک های جنگلی شهر مشهد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط(CVM)

صفحه 61-78

حمیده خاکسارآستانه؛ محمود دانشور؛ وحید کلاته عربی؛ سید محمد رضا اکبری


6. بررسی مزیت نسبی و شاخص های حمایتی خرمای استان کرمان

صفحه 99-116

فرهاد شیرانی بیدآبادی؛ رامتین جولایی؛ حمیدرضا یوسف زاده