دوره و شماره: دوره 3، شماره 11، پاییز 1390، صفحه 1-187 (پیاپی 11) 
4. تعیین مزیت نسبی صادراتی و ساختار بازار صادرات و واردات جهانی زعفران

صفحه 59-76

سید کمال صادقی؛ صابر خداوردیزاده؛ محمد خداوردیزاده


6. بررسی بازار صادراتی پسته ایران

صفحه 101-116

مهدی اعظم زاده شورکی؛ رحیم محمودگُردی؛ صادق خلیلیان؛ سید ابوالقاسم مرتضوی


8. بررسی نقش اعتبارات بنگاه‌های زودبازده در توسعه صنعت دامپروری

صفحه 137-155

مهدی شعبان‌زاده؛ ناصر شاهنوشی؛ محمود دانشور؛ محمد قربانی؛ مجتبی مجاوریان


10. کاربرد منطق فازی در درجه بندی کشمش

صفحه 173-187

ولی بریم‌نژاد؛ آتنا افتخاری