دوره و شماره: دوره 2، شماره 8، زمستان 1389، صفحه 1-180 (پیاپی8) 
1. تاثیر مقررات فنی و بهداشتی بر صادرات میگوی ایران

صفحه 1-9

زهرا اردکانی؛ سعید یزدانی؛ امید گیلانپور


2. بررسی تاثیر کاهش قیمت جهانی کالاهای کشاورزی بر تراز بازرگانی

صفحه 11-48

حسین صادقی؛ بهرام سحابی؛ مجید صباغ کرمانی؛ علی قنبری؛ محمد حسن زاده


3. برآورد ارزش تفرجی روستای بند ارومیه به روش ارزشگذاری مشروط

صفحه 49-62

حسین راحلی؛ محمد خداوردیزاده؛ حامد نجفی علمدارلو


8. تأثیرآزادسازی تجاری بر اشتغال بخش کشاورزی ایران

صفحه 135-150

سید عبدالمجید جلایی اسفندآبادی؛ ابراهیم جاودان