دوره و شماره: دوره 6، شماره 24، اسفند 1393، صفحه 1-148 
تحلیل پایداری اراضی شالیکاری شهرستان رشت با استفاده از رویکرد معیشت پایدار

صفحه 55-70

مینا صادق‌زاده؛ محمدصادق اللهیاری؛ محمدحسین انصاری؛ نیما نژاد رضایی


بررسی تاثیر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی بر قیمت مواد غذایی در ایران

صفحه 71-91

رضا رنجپور؛ جعفر حقیقت؛ زهرا کریمی تکانل؛ رضوان مردی بیوه راه