دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1399، صفحه 1-235 
2. بررسی اقتصادی امکان بهبود کیفیت هوا در کلان شهر اراک

صفحه 19-34

اکرم نشاط؛ سیدمحسن سجادیان؛ احمد فتاحی اردکانی


4. بررسی سیاست تشدید تعرفه در طول زنجیره عرضه روغن نباتی ایران

صفحه 47-74

امید زمانی؛ سید مجتبی مجاوریان؛ امیر منصور طهرانچیان


12. تعیین ظرفیت تولید و اشتغال رشته فعالیت زنبورداری استان کرمان

صفحه 235-254

فرشید سلیمانی نژاد؛ حمیدرضا میرزایی خلیل آبادی؛ معین جلالی خلیل‌آبادی؛ حسین مهرابی بشرآبادی